Viktigare kunna läsa, skriva och räkna än vara världsbäst

När jag gick på lågstadiet, hade jag en välskrivningsbok. I den fick jag öva på att skriva bokstäver och blev det inte bra nog, var det bara att sudda och göra om. Nästa steg var att binda ihop bokstäverna, med skrivstil, till ord. Gör barn sådant i skolan nuförtiden? Att alla lär sig läsa, skriva …

Fortsätt läsa Viktigare kunna läsa, skriva och räkna än vara världsbäst