Jogga och åka pulka på kyrkogården – är det okej?

Numera kan man se personer jogga i gångarna mellan familjegravarna och åka pulka i kyrkogårdens backar. Brämhults församling i Borås har låtit bygga ett utegym och en fikaplats i anslutning till kyrkogården. En del tycker nog att det är ett steg i rätt riktning, en anpassning till det nutida samhället och en avdramatisering av vad en kyrkogård är. Andra anser förmodligen att det är en brist på respekt för anhöriga som vill vistas och minnas i en lugn och fridfull miljö. Att jogga och åka pulka på kyrkogården – är det okej?

Kyrkogård med blommor och kors. Jogga och åka pulka på kyrkogården - är det okej?
Känns det okej med en svettig joggare i shorts och linne i denna miljö?

Jag har läst om och förfasats över överfall, vandalisering och knarkaffärer som sker på kyrkogårdar. Senast häromdagen kunde vi läsa om stöld av urnor med stoft i från en kyrkogård. Det är helt sjukt och går inte att försvara. Så huruvida det är lämpligt eller inte att jogga på kyrkogårdar är något helt annat. Frågan väcktes i etikettexpertens spalt i Svenska Dagbladet för en tid sedan. Någon dag senare tog jag en promenad och passerade genom stadens kyrkogård – och minsann om inte en joggare just då kom ångande på kyrkogårdens grusgång. Vad tycker jag om det här? frågade jag mig och erinrade mig samtidigt en spetsig formulering i nämnda frågespalt om ”flåsande, löpande motionärer i minimala kläder”. 

Solbad?

Jag blev inte särskilt upprörd eftersom grusgången är bred, ingen gravsättning pågick och det i princip var folktomt på kyrkogården. Joggaren i fråga höll sig till gången och sprang rakt igenom kyrkogården utan att kryssa mellan gravstenarna. Det är ändå rätt okej, svarade jag på min egen fråga. Men om det hade pågått en gravsättning hade det stört mig. Och frågan är hur anhöriga, som söker sig till kyrkogården för en stunds eftertanke och ro, upplever joggare.

Av etikettexperten Sofia Larssons svar framgår att såväl Sveriges kyrkogård- och krematorieförbund som Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer ”verkar intresserade av att avståndet mellan staden och kyrkogården ska minska och att de grönområden som finns ska kunna nyttjas av olika intressenter”. Användningsområdet kan alltså vidgas, tycks de mena. Kyrkogårdar är ofta lummiga och kan fungera som en grön lunga, precis som vilken park som helst, i en stad. Kan kyrkogårdar bli en plats för picknick? Bollspel? Solbad?

Skogskyrkogården i Stockholm. Jogga och åka pulka på kyrkogården - är det okej?
Skogskyrkogården i sommarskrud och med bar backe.

Just i dag berättade en vän att en del åker pulka på Skogskyrkogårdens backar i Stockholm. Det går nog, kan jag föreställa mig, livligt till med förtjusta skrik och många skratt. Att åka pulka är ju roligt! De döda och begravda lär inte bry sig om detta tjoande men en del anhöriga tycker sannolikt att det är stötande att kyrkogårdens backar används för pulkaåkning – även om backarna (antar jag) inte ligger i direkt anslutning till gravstenar och minneslundar. Skogskyrkogården är både stor och fantastisk så det är kanske synd att inte använda den för fler ändamål?

Utegym och fika

I frågespalten nämns även att Brämhults församling i Borås har låtit bygga ett utegym och en fikaplats i anslutning till kyrkogården. Kyrkogårdschefen menar att ”Kyrkogården ska vara en del av livet och vi ska kunna involvera den i våra dagliga rutiner. Det finns plats för alla.” Det låter fint och utvecklingsorienterat, men det innebär också att alla måste kunna visa hänsyn och anpassa sig till de för stunden rådande omständigheterna, t ex en gravsättning. Kan alla det? Dessvärre tvivlar jag på just det. Därför är det säkert bra att utegymmet ligger ”i anslutning till” och inte ”på” kyrkogården.

Närbild ko.
Betande djur på kyrkogårdar känns inte så aktuellt.

Men det kan vara så att kyrkogårdarnas utvidgade användningsområde är de första stegen tillbaka till hur det var förr i tiden. Wilhelm Kardemark, forskare i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar för SvD att före reformationen ordnade man ibland marknader på kyrkogårdar och de var även en plats för umgänge och lek. Det hände också att djur betade där. Mot den bakgrunden ter sig inte löpning och pulkaåkning på kyrkogårdar så utmanande för tanken.

Men så är det ju det där med behovet av stillhet och kontemplation. Vissa kopplar det behovet till just kyrkogården, medan andra kan finna stillheten och minnesstunden var som helst. Så frågan kvarstår: Att jogga och åka pulka på kyrkogården – är det okej?

8 thoughts on “Jogga och åka pulka på kyrkogården – är det okej?

 1. Det där utegymmet på Brämhults kyrkogård misstog jag för att det var en plats för avkoppling. 🙂
  När jag i våras 2020 gick förbi det nya iordningställda området för vår framtida kyrkogård trodde jag det var bänkar för avkoppling i modernt snitt och vackert bearbetat trä. Nu tror inte jag att kyrkan anlägger lekplatser och liknande i direkt anslutning till gravar. Här i Brämhult finns utegymmet på en liten del ca 6×6 meter av ett stort nytt området där det inte finns en enda grav ännu. Men jag skulle inte vilja att människor joggar eller eller på annat sätt stör i området där det finns gravar och minneslunder.
  Frugan har någon bild på lekplatsen/utegymmet, bla detta inlägg: https://walkaboutsweden.wordpress.com/2020/10/08/jag-ar-inte-samre-an-att/

  1. Vad roligt att du kan komplettera med information och faktiskt vet hur det ser ut där. 👍! Men då stämmer det ju bra med att gymmet ligger i anslutning till, och inte på, kyrkogården. Åtminstone än så länge. Ja, det är en lite knepig fråga om vilka aktiviteter som ska anses vara acceptabla på en kyrkogård. Jag är kluven och tycker hur som helst att det måste finnas en balans mellan och respekt för olika behov.

 2. Jag tycker det är väldigt svårt att ta ställning. Har förståelse och respekt för att man vill finna ro och tystnad på en kyrkogård. Samtidigt tycker jag att de få gånger ungar har en kälkbacke med snö att åka i på vintern kan de väl få roa sig. Om det inte finns tillgång till motionsspår kan jag också acceptera en och annan motionär.

 3. Ja, det finns inga gränser snart i Sverige för att alla ska kunna göra vad som helst var som helst utifrån sina egna känslor och åsikter. Det finns två fina ord: hänsyn och respekt. Varför kan inte en kyrkogård få vara en kyrkogård? Så mitt svar på din fråga är att nej, det är inte ok.

  1. Visst, vi kan behöva fredade zoner när det handlar om stillhet och ro. Men lite intressant är det ju att kyrkogårdar var en slags samlingsplats för umgänge förr i tiden och att utvecklingen – kanske och delvis – går åt det hållet igen.

Kommentera