En fördomsfri robot kan ge en schysstare rekrytering

Jag minns en anställningsintervju för länge sedan. Chefredaktörens blick var genomträngande. Var jag kompetent nog? Duglig? Kunde jag, en kvinna i fertil ålder, vara något att satsa på? ”Planerar du att skaffa barn?” frågade han. Det skulle han aldrig ha frågat en manlig sökande. I dag är det snarare ålder och etnicitet än kön som avgör vilka som ska väljas bort direkt. Men en fördomsfri robot kan ge en schysstare rekrytering.

Stängd grind i natur. En fördomsfri robot kan ge en schysstare rekrytering.
Kan en robot medföra att annars stängda grindar öppnas?

Ingen, säger ingen, arbetsgivare skulle öppet tillstå att man sorterar ut arbetssökande p g a etnicitet, ålder eller kön. Ändå sker det hela tiden. Det finns studier som visar det – även om det naturligtvis även finns undantag. Etnicitet betyder inte otillräcklig kunskap. Åldern 45+ betyder inte trögtänkt och oflexibel. Kön innebär inte vissa förutbestämda livsval. Det finns – surprise! – en variationsrikedom bland homo sapiens som inte är förutsägbar.

Intervjurobot

AI finns numera även inom rekryteringsbranschen och jag tror att det kan vara till hjälp för att få en schysstare urvalsprocess i inledningsskedet. Ett exempel på sådan AI är intervjuroboten Tengai som används för att genomföra anställningsintervjuer. Tengai tolkar inte utan ställer frågor, följdfrågor och registrerar svar samt mäter personliga egenskaper som är relevanta för arbetslivet.

En figur som ser rädd ut. En fördomsfri robot kan ge en schysstare rekrytering.
Arbetsgivaren trevar efter den rätta kandidaten.

Tengai har ett ansikte och ett begränsat minspel, en aningen mekanisk röst och är mer fördomsfri än en vanlig människa. TNG , ett rekryteringsföretag som är involverat i Tengais tillkomst, skriver i ett blogginlägg om Tengai: ”Roboten skapar även en mer ärlig och rättvis kandidatupplevelse och minskar risken att diskriminera under anställningsintervjun. Detta eftersom roboten inte tar hänsyn till ålder, kön, utseende, bakgrund eller dialekt under det fysiska mötet.”

Mänskliga möten

Jag uppskattar verkligen mänskliga möten. Möten IRL, som det så fint heter på nutidssvengelska. Jag tycker om att skapa relationer, att möta andra personers blick. Tillit och respekt är viktiga byggstenar i alla mänskliga kontakter och det är sådant jag arbetar med varje dag som lärare. Ändå tror jag att vi behöver sådana som Tengai i inledningen av en rekryteringsprocess. Det är alldeles för många som låter ett främmande namn utesluta och tycker att en viss uppnådd ålder är negativ och skäl nog för att sortera bort.

En skylt med varning för farligt stup i skogsmiljö. 
En fördomsfri robot kan ge en schysstare rekrytering.
Varning! För gammal! Annan etnicitet! Fel utseende!

Det är å ena sidan tråkigt att robotar som Tengai behövs, men å andra sidan också tur att möjligheten finns. Inte minst med tanke på att vi ska jobba allt högre upp i åldrarna och att vi har många medborgare med annan etnicitet. En rättvis rekrytering ska omfatta alla.

Undrar ni förresten hur det gick på min anställningsintervju då för länge sedan? Jag fick jobbet.

11 thoughts on “En fördomsfri robot kan ge en schysstare rekrytering

 1. Numera får man inte heller fråga om man tänker skaffa barn….Jag gillar också mänskliga kontakter o tycker nog det kan bli lite trist om vi människor inte klarar av att bli mer fördomsfria… men kanske en robot kunde ’sortera’ i initialskede, utan fördomar, men sedan tror jag nog mer på psykologiska (inte kvasi sådana) tester för att avgöra hur bra arbetssökande och arbetsgivare matchar 😊

  1. Ja, jag tänker ju också att en robot kan fungera i inledningsskedet och det första urvalet. Sen är frågan om det räcker för att överbrygga somliga arbetsgivares förutfattade meningar i den resterande rekryteringsprocessen. Några kanske vaknar till, andra inte. Vissa psykologiska tester är säkert relevanta för ändamålet. Men jag vill inte få en stämpel i huvudet med texten ”blå”, ”röd” eller någon annan färg. De flesta av oss tror jag hoppar runt i hela färgpaletten.

   1. Jo det gör vi säkert, men det var det jag hänvisade till med ”inte kvasi sådana”, vilka för det mesta just delar oss i olika färger o.dyl. Seriösa psykologiska tester anser jag är till nytta både för den som anställer och den som söker jobbet. Den främsta nyttan är att få fram ifall båda parternas förväntningar matchar och hur. Inte bara vilken ’färg’ eller temperament den sökande har…. Mindre risk för besvikelse för vardera parten, fast inget system är vattentätt o t.ex psykopater (som är skickliga på att vilseleda hurudana de på riktigt är, bra bok i ämnet: ”Snakes in suits”) slinker nog igenom, men inte lika lätt som utan en seriös psyk. test. Trist, men sådan är världen idag…

 2. Roboten är en väldigt dålig idé. Fram för mer professionalism istället. Och vem är det som programmerar roboten?? Nä, som peronalare och arbetssökande tycker jag att vi ska avpersonifiera ansökningar, dvs bort med namn och personnummer. Då blir urvalet till intervju baserat på meriter. Vid intervjutillfället kommer den mänskliga biten in, dvs passar den här människan i vår arbetsgrupp. Så bort med robot – in med proffs!

  1. Jag funderade också på det där med programmeringen – det kan smygas in mindre bra grejer där = kan vara en svag punkt. Att ta bort namn och personnummer är också en bra metod förstås. Så varför gör inte fler det redan? Det borde vara självklart. Ointresset för det måste bero på något…

   1. Jag tror att det är mycket enkelt – man vill inte plocka bort det. Vilket innebär att man ser ålder och etnicitet som urvalsfaktorer. Vilket är jäkligt deprimerande.

 3. I första anblicken känns en robot mycket främmande för mig! Ja, vem ska programmera den och hur? Vill nog föredra den mänskliga kontakten – att den som intervjuar vågar frångå lite ”standardfrågorna!” Att inte bara gå på ett ”perfekt CV!”
  Måndagshälsningar, Gunilla

  1. Jag tror att de flesta föredrar mänsklig kontakt om man får välja. Trist bara när ”de mänskliga” inte kan bortse från vissa, och för sammanhanget ointressanta, fakta.

 4. Håller med Ia. Börja med att plocka bort personnr och namn vid första urvalet, så är vi en bra bit på väg. Frågeformulär är inte fel men AI låter lite skumt. Chattade med en AI-robot på SAS för någon vecka sedan. Det märks att det är en lång resa kvar innan de fungerar bra.

Kommentera