Väljarröster + utseende = sant

I höst är det val och jag vet i dagsläget inte vilket parti som ska få min röst. Ja, det är ju inte så att alla partier är tänkbara kandidater, men jag måste ändå konstatera att beslutet inte blir lättare med åren. Tvärtom faktiskt. Kan det vara så att jag har blivit mycket klokare och erfaren och därför inte låter mig duperas av fagra ord och kraftigt sockrade vallöften? Eller är jag numera så desillusionerad att jag bedömer det vara samma skit över hela linjen?

Bara det inte är en politikers ”snygghetsgrad” som slutligen avgör vilket parti som får min röst! Det finns nämligen forskning om hur vi röstar utifrån hur politikerna ser ut och ju snyggare (vilket i och för sig är ett relativt begrepp) de är, desto mer benägna är vi också att rösta på dem. Vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm forskar Niclas Berggren på skönhetens betydelse i politiken (Snygga politiker får fler röster), berättar forskning.se. Ett stort antal finska politiker och 10 000 ”skönhetsdomare” var arbetsmaterial när Berggren tillsammans med ett antal kollegor från olika länder gjorde denna undersökning. Att det blev just finska politiker, verksamma på olika politiska nivåer, beror på att det är obligatoriskt med personval i Finland och det gjorde det enkelt att koppla antal skönhetspoäng till person. ”Skönhetsdomarna” fick titta på ansiktsbilder från 1929 och framåt och gradera dem på en femgradig skala, från oattraktiv till attraktiv.

val-och-skonhet
Politikerna matar ut det ena budskapet och vallöftet efter det andra. Men forskning visar att även politikernas utseende kan ha betydelse för hur vi röstar.

Det visade sig att de som gjorde bedömningarna, d v s ”skönhetsdomarna”, var tämligen eniga om vilka som var mest attraktiva och när man sedan jämförde detta med antalet röster som de olika politikerna fått, visade det sig att skönhetspoäng och antal väljarröster går hand i hand. Höga skönhetspoäng = många röster.

Symmetri spelar roll för vad vi anser vara vackert, d v s en person med ett symmetriskt ansikte bedöms av många vara vackrare än en med en asymmetrisk nuna. Ett asymmetriskt ansikte kan nämligen tolkas som att personen lider av ohälsa, medan det symmetriska ansiktet tyder på goda gener, berättar Torun Lindholm, professor i socialpsykologi vid Stockholms universitet, för forskning.se.

Det är minst sagt tråkigt om utseendet spelar större roll än ideologi och tilltro till förmågan att styra skutan Sverige på bästa sätt. Det är tråkigt om utseendet har någon betydelse alls för hur vi röstar.

Och tänk ändå så enkelt konstruerade vi tycks vara i vissa avseenden.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s