Är du över 45? Tack och adjö!

Har du fyllt 45? Då är det hög tid att du söker nytt jobb. Har du fyllt 50? Sorry, too late! Har du kanske rent av uppnått åldern 55+? Var glad att du alls har ett jobb och tänk inte ens tanken att du skulle kunna vara attraktiv för en ny arbetsgivare.

Så ser det tyvärr ut för många över 45 som söker nytt jobb (vissa branscher undantagna där bristen på kompetent personal är så stor att man även anställer personer över 55). I dagens Sverige ägnar sig en del arbetsgivare och rekryterare åt något så fult som åldersdiskriminering. Det kallas även ålderism och innebär fördomar mot och diskriminering av personer som uppnått en viss ålder. Det finns alltså arbetsgivare som på fullt allvar tror att personer över 45 inte är något att satsa på eftersom vi anses ha stagnerat, vara trötta, inte hänga med i utvecklingen, inte ha de förmågor som jobbet kräver.

Useless
Wanås Wall, Jenny Holzer

Magnus Carlsson och Stefan Eriksson, nationalekonomer vid Linnéuniversitetet respektive Uppsala universitet, har gjort en studie som omfattar 6000 fiktiva jobbansökningar i åldersintervallet 35 -70 år samt intervjuer med drygt 1300 arbetsgivare (se SVT Redan som 40-åring blir du ratad av arbetsgivaren). Den visar att arbetsgivare tycker, alternativt tror,  att äldres (läs: över 40 år gamla) förmåga att lära sig nytt och anpassa sig är sämre och dessutom är vi inte lika ambitiösa som yngre förmågor.

I rättvisans namn ska sägas att även en fördel med ”äldre” anställda faktiskt nämns av de intervjuade, nämligen att vi är mer lojala mot arbetsgivaren. Men jag kan peka på fler fördelar med att våga anställa ”äldre” personer:

  • Vi vabbar inte, vilket innebär bättre kontinuitet och fokus på jobbet.
  • En arbetsplats med en heterogen ålderssammansättning blir mer dynamisk, vilket borde vara intressant för vilken arbetsgivare som helst. Olika åldrar, kön och nationaliteter bidrar till en mer mångfacetterad och – menar jag – smartare arbetsplats.
  • Om vi alla, oavsett ålder, har en schysst chans till nytt jobb, får vi en större rörlighet på arbetsmarknaden. Det blir roligare och mer utvecklande för alla.

Det är en paradox att samtidigt som politiker säger att pensionsåldern behöver och ska höjas (vilket är rimligt, annars räcker inte pensionspengarna eftersom vi inte har vett att trilla av pinnen i tid), är det många arbetsgivare som inte vill anställa personer över 45. Hur ska den ekvationen gå ihop? Ska alla över 45 starta eget?

Ni arbetsgivare som ägnar er åt åldersdiskriminering och skyller ointresset för personer över 45 på den ”profil” ni söker: Är ni klara över att det är 2018? Är ni medvetna om att en 50-åring idag inte är jämförbar med en 50-åring på 1920-talet? Har ni tänkt tanken att det måhända är ni själva som är stelbenta, trångsynta och oflexibla?

Det är dags för en kampanj mot åldersdiskriminering i arbetslivet: #stilluseful

 

3 thoughts on “Är du över 45? Tack och adjö!

  1. Heja dig, Monica! Bra rutet!
    En sak jag tänker på är det där med anpassning, att ”äldre” inte är lika anpassningsbara som yngre. Och att det faktiskt inte alltid är av ondo att inte hela tiden anpassa sig till allt och alla , att kunna stå fast och hålla rak kurs när kidsen (=de under 40) ständigt byter ståndpunkt och riktning och hoppar på en ena trenden efter den andra eller blir överentusiastiska och tokinvesterar i något utan att ha en backup om den nya investeringen inte skulle gå så bra som man trott. Det borde vara en fördel för en arbetsgivare att blanda lättanpassade anställda/medarbetare med såna som inte är så lättlurade och lättböjliga.

    /Ninni

  2. Pingback: En fördomsfri robot kan ge en schysstare rekrytering - stadsmadam

Kommentera